26.11.2018r.
Program i zasady wizyty duszpasterskiej w 2019. Taki program parafianie otrzymali także z opłatakmi roznoszonymi przez harcerzy.