Niedziela 31.05.2020

7.00 –+ Marianna Zendek 21/30

8.30 – + Wojciech Eichler 6 r. śmierci, ++ Maria, Franciszek, Helena, Irena, Feliks

10.00  – Dziękczynna za 90 lat życia Stanisławy Sorochan, z prośbą o dalsze bł. dla jubilatki oraz dla całej rodziny, a także dla wnuków i prawnuków

11.30 – ++ z rodziny Mały: Pawła w 29 r. śmierci, oraz Rozalię w 17 r. śmierci

13.00 – + Andrzej Kik w 5 r. śmierci, oraz + Wiktoria Kukuska 2 r. śmierci

18.00 – ++ Teresa i Tadeusz, oraz ++ z rodziny

Poniedziałek 1.06.2020

7.30 – ++ w czyśćcu cierpiących

7.30 - + Marianna Zendek 22/30

18.00 - W int. VIII Róży z parafii Ducha Św. o dar zawierzenia Sercu Jezusa przez serce MB.

18.00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Oli i Piotra w 1 rocz. ślubu

18.00 – + Andrzej Waszkiewicz 1/30

Wtorek 2.06.2020

7.30 – + Marianna Zendek 23/30

18.00 – Składkowa ku czci św. Antoniego.

18.00 - O Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski dla Małgorzaty z okazji urodzin

18.00 - + Andrzej Waszkiewicz 2/30

18.00- ++ Stanisław 2 r. śmierci, Felicja  Pietruszka 1 r. śmierci

 Środa 3.06.2020

7.30 – Za ++Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych, Dobrodziejów Zakonu i ++ z FZŚ

7.30 - Marianna Zendek 24/30

18.00 - Dziękczynna za sesje egzaminacyjną Ryszarda

18.00 - + Andrzej Waszkiewicz 3/30

18.00 - + Zbigniew Prześlakowski

Czwartek 4.06.2020

7.30 – + Marianna Zendek 25/30

18.00 – W intencji wszystkich Kapłanów posługujących w naszej Parafii, aby Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan umacniał ich wiarę, ożywiał nadzieję i pogłębiał miłość na drodze kapłańskiej i niech będą solą ziemi i światłem świata.

18.00 - Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla syna Mariusza

18.00 - + Andrzej Waszkiewicz 4/30

Piątek 5.06.2020

7.30 – + Marianna Zendek 26/30

18.00 – ++ Izydor, Maria, Eugeniusz, oraz ++ w czyśćcu cierpiący

18.00 - ++ Lucjan, Maria, Róża Lisek, oraz + Marcin Szymczuk

18.00 - + Andrzej Waszkiewicz 5/30

Sobota 6.06.2020

7.30 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata

7.30 - + Marianna Zendek 27/30

18.00 - O otwarcie się na Dary Ducha Św., oraz o wierne trwanie przy boku Maryi dla wspólnoty MI i jej asystenta

18.00 – O Boże bł. i wstawiennictwo św. Jana Pawła II dla rodziny, oraz o życie wieczne dla ++ Julian, Jacek Pułkownik

18.00 - + Andrzej Waszkiewicz 6/30

Extra – Za parafian