Czas załatwienia formalności przedślubnych
Osoby pragnące zawrzeć sakrament małżeństwa powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu w celu podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.. Osoby które planują małżeństwo mieszane tzn. z ochrzczonym ale niewierzącym albo innej religii zgłaszają się 6 miesięcy wcześniej.

Należy przynieść ze sobą:
1. Dowód osobisty
2. Aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania – dokument ważny 6 miesięcy
3. W niektórych sytuacjach będzie potrzeba przedstawienia pełnego aktu urodzenia z USC
4. Data i miejsce przyjęcia I Komunii św.
5. Świadectwo ukończenia katechezy w szkole
6. Świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych,
7. Zaświadczenie z Poradni Przedmałżeńskiej,
8. Zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcie małżeństwa – dokument ważny 6 miesięcy.
9. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.
10. W przypadku wdowców – akt zgonu współmałżonka.
11. Jeśli nie jest to parafia rodzinna narzeczonych, potrzebna jest zgoda proboszcza jednego z kandydatów.

Uwaga!
 Protokół rozmów przedmałżeńskich spisujemy poza godzinami funkcjonowania kancelarii parafialnej. Termin ustalamy w kancelarii lub telefonicznie.
 Świadkowie ślubu
Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Do spisania aktu ślubu potrzebne są ich dane (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).
Świadkowie w dniu ślubu przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej do zakrystii kościoła ze swoimi dowodami osobistymi, z kartkami od spowiedzi narzeczonych i ich obrączkami.
Błogosławieństwo nowożeńców odbywa się podczas Mszy św. zazwyczaj w sobotnie popołudnie.