Niedziela
7.00; 8.30; 10.00; 11.30 (dzieci); 13.00; 18.00
(lipiec - sierpień: 19.00)

Dni powszednie
7.30; 18.00

Pogrzebowe
w dniu pogrzebu o godz. 8.30