RELACJA ZE SPOTKANIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

PARAFII ŚW. FRANCISZKA W ZIELONEJ GÓRZE

          12 lutego 2020 roku, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, w refektarzu klasztornym odbyła się sesja Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a także Parafialnego Zespołu Synodalnego. Po odczytaniu fragmentu Pisma św. i modlitwie do Ducha Świętego rozpoczęliśmy spotkanie:

- proboszcz powitał zebranych, a szczególnie obecnego p. Piotra Rupińskiego, nowego organistę. W spotkaniu brali udział nadzwyczajni szafarze, dorośli ministranci.

- sekretarz, p. Dariusz Świdkiewicz, odczytał sprawozdanie z ostatniego spotkania z dn. 26.11.2019, zostało przyjęte i podpisane.

- omówiono:

  • w piątki poranną Drogę Krzyżową, prowadzą wyznaczone grupy parafialne, Droga Krzyżowa ulicami parafii odbędzie się 22.03.20 r., w niedzielę o godz. 19.15, trasę przygotuje p. Kazimierz Pydyniak.
  • Rekolekcje parafialne w tym roku od 19.03.- 24.03.20., głosi o. bp Edward Kawa, bierzmowanie naszej młodzieży odbędzie się 19.03.20 roku o godz. 18.00. W czasie rekolekcji zmienione są godziny Mszy św.
  • Sprzątanie kościoła i otoczenia odbędzie się 28.03.20 r., o godz. 10.00.
  • Czytanie Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową, organizuje FZŚ,
  • Boży Grób został zaprojektowany przez państwo Pankiewiczów, projekt pokazano na spotkaniu, związany jest z tematyką roku duszpasterskiego,
  • Triduum Paschalne: komentatorem w czasie liturgii będzie p. Roman Pernal, ołtarz Ciemnicy w tym roku przygotuje grupa Intronizacji NSPJ, za liturgię będzie odpowiadać Fraternia franciszkańska, liturgię Wielkiego Piątku, organizuje grupa misyjna, liturgię Wielkiej Soboty, organizuje FZŚ
  • Procesja Bożego Ciała w dniu 11.06.2020 roku, trasę przygotuje p. Kazimierz Pydyniak, a poszczególne ołtarze wspólnoty: I – FZŚ, MI, Caritas; II – Fraternia franciszkańska; III- Żywy Różaniec; IV- Domowy Kościół.

- proboszcz przedstawił aktualną sytuację na budowie kościoła, dach, łącznik między kościołem, a klasztorem, przedstawił certyfikat dla wpłacających na pokrycie dachu blachą miedzianą,

- omówiono ostatnią wizytę duszpasterską. Wybrany sposób odwiedzania wiernych w parafii od 2 lat sprawdza się. Podkreślono także, bardzo cenną obecność harcerzy i ministrantów.

- druga część spotkania dotyczyła tematów związanych z I Synodem naszej diecezji. Relacja będzie przedstawiona oddzielnie.