Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas (PZC) jest grupą charytatywną działającą na terenie parafii. Działa we współpracy z Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej i ma prawo używania znaku CARITAS na podstawie zawartego porozumienia z Caritas diecezjalną. Celem PZC jest niesienie pomocy będącym w potrzebie, zwłaszcza mieszkającym na terenie parafii.
Zadaniem PZC jest:
 • zachęcanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej modlitwą, ofiarami i czynem, zgodnie z katechizmową zasadą uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała,
 • gromadzenie informacji o osobach potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń,
 • udzielanie ze zgromadzonych środków bezpośredniej pomocy potrzebującym,
 • pozyskiwanie wsparcia od innych instytucji,
 • wsparcie innych osób bądź dzieł na apel Biskupa Diecezjalnego i Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej,
 • powołanie Grona Wspierających Ubogich jako stałego grona wspierającego,
 • współpraca z innymi podmiotami w duchu ewangelicznej zasady miłosierdzia.
Powyższe zadania PZC realizuje przez:
 • udzielanie podopiecznym pomocy finansowej i rzeczowej: głównie pomoc w opłatach czynszu, gazu, energii elektrycznej, wykupu lekarstw, dopłat do sanatoriów, okularów, dojazdów na leczenie itp. oraz pomocy w zaopatrzenie w potrzebny sprzęt domowy pozyskany od darczyńców,
 • pomoc okazjonalną np. pomoc świąteczną w postaci paczek żywnościowych lub bonów żywieniowych
 • rozdzielanie żywności unijnej we współpracy z Caritas Diecezji,
 • pomoc w podstawowych potrzebach i czynnościach osobom chorym i niepełnosprawnym: głównie robienie zakupów, sprzątanie, załatwianie spraw u lekarza w aptece, spacer, rozmowa,
 • Mszę św. w każdą drugą środę miesiąca w roku szkolnym o godz. 18.00 sprawowaną w intencji podopiecznych i Grona Wspierających Ubogich.

Cotygodniowe dyżury Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się w roku szkolnym w poniedziałki od godz. 16.00 do godz. 18.00, a w wakacje w poniedziałek po trzeciej niedzieli miesiąca oraz w razie potrzeby po uprzednim kontakcie telefonicznym (nr kontaktowy: 666 121 738)