Sakrament chrztu św.


Udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00; w inne niedziele po Mszy św.; jest też możliwość uzgodnienia innego terminu Chrztu św. dziecka.

Obowiązuje przygotowanie rodziców i chrzestnych do Chrzytu św. W naszej parafii odbywa się w każdy piątek przed I niedzielą miesiąca po Mszy św. wieczornej ok. 18.40. Informacja w ogłoszeniach parafialnych.
Dziecko należy zgłosić tydzień przed planowaną datą Chrztu.
Należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka ( do 7 roku wystarczy zwykły akt urodzenia z USC; powyżej 7 roku trzeba dostarczyć zupełny akt urodzenia z USC); imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania rodziców i chrzestnych. Chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie ze swoich parafii zamieszkania, że mogą pełnić taką funkcję.
Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie - to w sakramentalnym.


Sakrament Małżeństwa

Błogosławieństwo nowożeńców odbywa się podczas Mszy św. (zazwyczaj) w sobotnie popołudnie. W wypadku małżeństw tzw. mieszanych, poza Mszą św., lub za zgodą biskupa diecezjalnego.
Osoby pragnące zawrzeć ten Sakrament powinny zgłosić się do kancelarii 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
Osoby które planują małżeństwo mieszane tzn. ochrzczonym ale nie wierzącym, albo innej religii, zgłaszają się na 6 miesięcy wcześniej. 

Należy przynieść ze sobą:
1. Dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości 
2.aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania ( w niektórych sytuacjach będzie potrzeba przedstawienia pełnego aktu urodzenia z USC), 
3. świadectwo ukończenia katechezy w szkole ( ze wszystkich poziomów),
4. świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych, zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej,
5. zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcie małżeństwa.
6. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

Uwaga! protokół rozmów przedmałżeńskich spsujemy poza godzinami funkcjonowania kancelarii parafialnej. Termin ustalamy w kancelarii, lub telefonicznie.