Wpłaty dla podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas oraz na pomoc dla Syrii można przekazywać na poniższy rachunek bankowy. Przy wpłacie należy zanaczyć czy jest to ofiara na Syrię, czy na pomoc potrzebującym, np. akcja świąteczna, miesięczna składka, ofiara na rzecz ubogich, ...
Parafialny Zespół Caritas Parafii św. Franciszka z Asyżu
ul. Kilińskiego 5
65-508 Zielona Góra

PKO BP SA I O/ Zielona Góra
39 1020 5402 0000 0402 0118 7509