Msze święte


Niedziela
7.00; 8.30; 10:00; 11.30 (dzieci); 13.00; 18.00
(lipiec - sierpień: 19.00)

Dni powszednie
7.30; 18.00

Pogrzebowe
w dniu pogrzebu o godz. 8.30

Nabożeństwa


Niedziele
godz. 17.30 (lipiec - sierpień godz. 18.30)

Dni powszednie
Różańcowe - godz. 17.30
we wtorki - po mszy św. o. godz. 18.00
w środy - po mszy św. o. godz. 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
w każdy czwartek od 18.30 do 19.30
w każdy piątek od 8.00 do 18.00
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa
w pierwszy piątek miesiąca
po mszy św. o godz. 7.30 i 18.00
I soboty miesiąca
godz. 17.00

Kontakt


Parafia św. Franciszka
ul. Kilińskiego 5
65-508 Zielona Góra
tel. 68 412 40 31

zielonagoraf@diecezjazg.pl
Aktualności
O parafii
Franciszkanie w Zielonej Górze
Pokój i dobro!
W 1998 r. Biskup zielonogórsko-gorzowski, Adam Dyczkowski, zaprosił franciszkanów z Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię do założenia klasztoru w swojej diecezji, w Zielonej Górze. W swoim liście napisał: "Mam nadzieję, że duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu wniosą w życie miasta i diecezji nie tylko bogatą tradycję franciszkańską, ale także świadectwo mocy zwycięskiej wiary, ujawnione w postawie i męczeństwie św. Maksymiliana Marii Kolbe" (List z 14 lipca 1998 r.).

Franciszkanie przyjęli zaproszenie i po rozmowach, 20 maja 1999 r. została podpisana umowa między Kurią Diecezjalną w Zielonej Górze i krakowskimi franciszkanami, na mocy której został przekazany franciszkanom teren na budowę kościoła i centrum duszpasterskiego.
Biuletyn pokój i dobro

Biuletyn 161 

Biuletyn 159
Biuletyn parafialny "Pokój i dobro" wydawany mniej więcej co dwa miesiący, ukazujący życie naszej parafii. Zapraszamy do lektury.

WIĘCEJ