Sakrament Chrztu św. udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00. W inne niedziele po Mszy św. Jest też możliwość uzgodnienia innego terminu chrztu św. dziecka. Obowiązuje przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu św. W naszej parafii odbywa się w każdy piątek przed I niedzielą miesiąca po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.40. Informacja w ogłoszeniach parafialnych.


Rodzice dziecka przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej. Należy przedstawić:

1/ odpis aktu urodzenia dziecka (do 7 roku wystarczy zwykły akt urodzenia z USC; powyżej 7 roku trzeba dostarczyć zupełny akt urodzenia z USC),
2/ imię i nazwisko,
3/ datę urodzenia i adres zamieszkania rodziców i chrzestnych. Chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie ze swoich parafii zamieszkania, że mogą pełnić taką funkcję. Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Jeśli żyje w małżeństwie - to w sakramentalnym.


W dniu Chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością. Miejsca dla rodziców i chrzestnych są przygotowane w pierwszych ławkach przed ołtarzem (wspólna ławka dla rodziców i chrzestnych). Należy posiadać święcę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.


Czym jest Chrzest św.?

Sakrament Chrztu ustanowił Pan Jezus po Zmartwych­wstaniu, kiedy powiedział do Apostołów: ,,Idźcie i nau­czajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Chrzest jest pierwszym i najpotrzeb­niejszym Sakramentem, ponieważ bez niego nie można się zbawić, ani przyjąć żadnego innego Sakramentu.

Sakrament chrztu daje po raz pierwszy człowiekowi łaskę uświęcającą, a tym samym gładzi grzech pierworodny. Jeśli człowiek dorosły przyjmuje Chrzest, to wówczas gładzi wszystkie grzechy przed chrztem popełnione. Przez Chrzest stajenny się członkami Kościoła katolic­kiego.

Chrztu świętego udziela uroczyście kapłan. W ra­zie nagłej potrzeby może ochrzcić każdy człowiek. Sakramentu Chrztu udziela się w następujący sposób: Polewa się wodą głowę i równocześnie wymawia się słowa: ,,Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Przy chrzcie otrzymujemy także imię Świętego, który ma być w życiu wzorem i opiekunem.