Przynależność do Parafii

Czasem mamy wątpliwości gdzie jest nasza parafia?, mieszkamy gdzie indziej, zameldowani jesteśmy gdzie indziej, a chodzimy do kościoła jeszcze gdzie indziej. Jeśli dodamy do tego sytuacje częstych wyjazdów za granicę, pytanie staje się na pewno uzasadnione. Co mówi na ten temat Kodeks Prawa Kanoniczego:

Kan. 515   § 1. Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.

Kan. 518 – Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium. (…)

Kan. 102 – § 1. Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.

§ 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.

§ 3. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym; na terenie diecezji – chociażby nie w parafii – diecezjalnym.

Kan. 107 – § 1. Zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza oraz ordynariusza.

Wnioski z powyższego zestawienia Kanonów: Prawo Kanoniczne nie posługuje się pojęciem „zameldowania”. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii. Dlatego w zwykłej sytuacji, wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów chrztu, I komunii św., bierzmowania, małżeństwa oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego czyli wg zamieszkania w parafii.

Ulice parafii św. Franciszka z Asyżu

w Zielonej Górze:

Bociania,

Botaniczna (numery nieparzyste oraz parzyste od nr 16),

Czyżykowa,

Festiwalowa,

Jaskółcza (numery parzyste),

Kilińskiego,

Kosynierów,

Kożuchowska (numery nieparzyste od nr 15 do 35a),

Krasickiego,

Łabędzia,

Maciejowicka,

Madalińskiego,

Nasza,

Ogrodowa (numery nieparzyste: 5a,b,c,d 7a,b oraz parzyste od 40 do 56),

Orla,

Pawia,

Plater E. 7 A-I

Piastowska,

Ptasia,

Połaniecka,

Prymasa Wyszyńskiego (numery parzyste od nr 6 do 10 i nieparzyste od nr 1 do 11),

Racławicka,

Sokola,

Sowia,

Szczekocińska,

Waszczyka,

Wiśniowa (numery parzyste),

Witebska (numery parzyste),

Wypoczynek,

Żurawia.