Przynależność do Parafii

Czasem mamy wątpliwości gdzie jest nasza parafia. Mieszkamy gdzie indziej, zameldowani jesteśmy gdzie indziej, a chodzimy do kościoła jeszcze gdzie indziej. Jeśli dodamy do tego sytuacje częstych wyjazdów za granicę, pytanie staje się na pewno uzasadnione. Co mówi na ten temat Kodeks Prawa Kanoniczego?
 
Kan. 515   § 1. Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.
 
Kan. 518. Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium. (…)
 
Kan. 102 – § 1. Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.
§ 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.
§ 3. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym; na terenie diecezji – chociażby nie w parafii – diecezjalnym.
 
Kan. 107 – § 1. Zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza oraz ordynariusza.
 
Wnioski z powyższego zestawienia Kanonów:
 
Prawo Kanoniczne nie posługuje się pojęciem „zameldowania”. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii. Dlatego w zwykłej sytuacji, wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów chrztu, I komunii św., bierzmowania, małżeństwa oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego czyli wg zamieszkania w parafii.

Ulice parafii św. Franciszka z Asyżu
w Zielonej Górze
Bociania
Botaniczna (numery nieparzyste oraz parzyste od nr 16)
Czyżykowa
Festiwalowa,
Jaskółcza (numery parzyste)
Kilińskiego
Kosynierów
Kożuchowska (numery nieparzyste od nr 15 do 35a)
Krasickiego
Łabędzia
Maciejowicka
Madalińskiego
Nasza
Ogrodowa (numery nieparzyste: 5a,b,c,d 7a,b oraz parzyste od 40 do 56)
Orla
Pawia
Plater E. 7 A-I
Piastowska
Ptasia
Połaniecka
Prymasa Wyszyńskiego (numery parzyste od nr 6 do 10 i nieparzyste od nr 1 do 11)
Racławicka
Sokola
Sowia
Szczekocińska
Waszczyka
Wiśniowa (numery parzyste)
Witebska (numery parzyste)
Wypoczynek
Żurawia