Parafia św. Franciszka
ul. Kilińskiego 5
65-508 Zielona Góra
tel. 68 412 40 31

zielonagoraf@diecezjazg.pl

Konta bankowe budowy kościoła:

PLN:       57 1240 6843 1111 0000 4987 6761

EURO:    PL74 1240 6843 1978 0010 6536 9367     Kod SWIFT/BIC:   PKOP PL PW

USD:      PL82 1240 6843 1787 0011 0180 9257     Kod SWIFT/BIC:   PKOP PL PW

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze. 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej zielonag@franciszkanie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Użytkownik korzystający z adresu e-mail zielonag@franciszkanie.pl, zgadza się na przetwarzanie jego danych (mię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu prowadzenia przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez Pani/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody. Pani/Pana dane będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, tj. na potrzeby korespondencji. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6; 01-015 Warszawa; e-mail: kiod@episkopat.pl; tel. 22 530 48 00, 22 530 48 87; o. Robert Kiełtyka, Inspektor ds. danych osobowych prowincji bł. Jakuba Strzemię i św. Antoniego w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 14; 31-539 Kraków; tel. +48124286299; fax: +48 12 42 86 295; sekretariat.krakow@franciszkanie.pl.