Klasztor Franciszkanów
ul. Kilińskiego 5, 65-508 Zielona Góra

Konto klasztorne: 30 1240 6843 1111 0010 3440 3870

Na konto klasztorne można wpłacać ofiary np. na Mszę św. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym


Parafia św. Franciszka
ul. Kilińskiego 5, 65-508 Zielona Góra,     tel. 721 400 420 lub 68 412 40 31     zielonagoraf@diecezjazg.pl

Konto parafialne:  60 1240 6843 1111 0000 4981 9768


Konta bankowe budowy kościoła

PLN:  57 1240 6843 1111 0000 4987 6761     EURO:  74 1240 6843 1978 0010 6536 9367     USD:  82 1240 6843 1787 0011 0180 9257     

Kod SWIFT/BIC:   PKOPPLPW     Kod IBAN: PL   Bank Pekao SA, 65-213 Zielona Góra, ul. Podgórna 9a


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej zielonagoraf@diecezjazg.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Użytkownik korzystający z adresu e-mail zielonagoraf@diecezjazg.pl, zgadza się na przetwarzanie jego danych (mię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu prowadzenia przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez Pani/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody. Pani/Pana dane będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, tj. na potrzeby korespondencji. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6; 01-015 Warszawa; e-mail: kiod@episkopat.pl; tel. 22 530 48 00, 22 530 48 87; o. Robert Kiełtyka, Inspektor ds. danych osobowych prowincji bł. Jakuba Strzemię i św. Antoniego w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 14; 31-539 Kraków; tel. +48124286299; fax: +48 12 42 86 295; sekretariat.krakow@franciszkanie.pl.