Sakrament chrztu św.


Udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00; w inne niedzielę po Mszy św.; jest możliwość uzgodnienia terminu Chrztu św. dziecka.

Obowiązuje przygotowanie rodziców i chrzestnych do Chrzytu św. W naszej parafii odbywa się w każdy piątek przed I niedzielą miesiąca po Mszy św. wieczornej ok. 18.40. Informacja w ogłoszeniach parafialnych.
Dziecko należy zgłosić tydzień przed planowaną datą Chrztu.
Należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka ( do I roku wystarczy zwykły akt urodzenia z USC; powyżej I roku trzeba dostarczyć zupełny akt urodzenia z USC); imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania rodziców i chrzestnych. Chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie ze swoich parafii zamieszkania, że mogą pełnić taką funkcję.
Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie - to sakramentalnym.


Sakrament Małżeństwa

Błogosławieństwo nowożeńców odbywa się podczas Mszy św. (zazwyczaj) w sobotnie popołudnie.
Osoby pragnące zawrzeć ten Sakrament powinny zgłosić się do kancelarii trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
Należy przynieść ze sobą:
1. aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania ( w niektórych sytuacjach będzie potrzeba przedstawienia pełnego aktu urodzenia z USC), 
2. świadectwo ukończenia katechezy w szkole ( ze wszystkich poziomów),
3. świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych, zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej,
4. dowód osobisty oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcie małżeństwa.