Błogosławieństwo nowożeńców odbywa się podczas mszy św. (zazwyczaj) w sobotnie popołudnie. 

Osoby pragnące zawrzeć ten sakrament małżeństwa powinny zgłosić się do kancelarii co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Osoby które planują małżeństwo mieszane tzn. z ochrzczonym ale niewierzącym albo innej religii zgłaszają się 6 miesięcy wcześniej.
 

 
Należy przynieść ze sobą:
1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości 
2. Aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania – dokument ważny 6 miesięcy
3. W niektórych sytuacjach będzie potrzeba przedstawienia pełnego aktu urodzenia z USC
4. Data i miejsce przyjęcia I Komunii św.
5. Świadectwo ukończenia katechezy w szkole
6. Świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych,
7. Zaświadczenie z Poradni Przedmałżeńskiej,
8. Zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcie małżeństwa – dokument ważny 6 miesięcy.
9. W przypadku wdowców – akt zgonu współmałżonka.
10. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.
 

 
Uwaga! Protokół rozmów przedmałżeńskich spisujemy poza godzinami funkcjonowania kancelarii parafialnej. Termin ustalamy w kancelarii lub telefonicznie.