Pokój i dobro!

 

W 1998 r. Biskup zielonogórsko-gorzowski, Adam Dyczkowski, zaprosił franciszkanów z Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię do założenia domu zakonnego w swojej diecezji, w Zielonej Górze. W swoim liście napisał: "Mam nadzieję, że duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu wniosą w życie miasta i diecezji nie tylko bogatą tradycję franciszkańską, ale także świadectwo mocy zwycięskiej wiary, ujawnione w postawie i męczeństwie św. Maksymiliana Marii Kolbe" (List z 14 lipca 1998 r.).

 

Franciszkanie przyjęli zaproszenie i po rozmowach, 20 maja 1999 r. została podpisana umowa między Kurią Diecezjalną w Zielonej Górze i krakowskimi franciszkanami, na mocy której został przekazany franciszkanom teren na budowę kościoła i centrum duszpasterskiego.

 

Urząd Miejski w Zielonej Górze wydał 7 lipca 1999 r. pozwolenie na budowę na przekazanym zakonnikom placu przy ul. Kilińskiego tymczasowej kaplicy, która ma służyć celom parafialnym. 22 sierpnia 1999 r. podczas mszy św. został ogłoszony dekret Biskupa o utworzeniu w Zielonej Górze parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Proboszczem parafii został mianowany o. Zdzisław Tamioła, który już od 1 lutego 1999 r. przebywał w Zielonej Górze i mieszkał w wypożyczonym przez Kurię Diecezjalną domu przy ul. Wiśniowej 12.

Po przekazaniu parafii, bracia przystąpili do budowy kaplicy parafialnej, która może pomieścić ok. 500 osób. W zimie na przełomie lat 1999/2000 budowę doprowadzono do takiego stanu, że można w niej było już odprawiać msze św. i nabożeństwa.

Parafia liczy ok. 10.000 mieszkańców. Wierni wraz z franciszkanami tworzą wspólnotę wspólnot. Parafia funkcjonuje swoim rytmem liturgicznym, duszpasterskim i duchowym, cały czas podejmując wysiłki budowania kościoła św. Franciszka z Asyżu.  Budowany kościół swoim wyglądem i wystrojem nawiązuje w znacznej części do gotyku. Wystrój kościoła będzie nawiązywał do bazyliki św. Franciszka w Asyżu.  Dolna część kościoła będzie służyć na sale duszpasterskie dla grup i agend parafialnych.  Dziękujemy ofiarodawcom za ogromne wsparcie modlitewne i finansowe tej budowy. Za wszystkich ofiarodawców modlimy się podczas Mszy św. w II niedzielę miesiąca oraz  w poniedziałki podczas nabożeństwa ku czci św. Franciszka. Zawołanie zakonu „Pokój i dobro” stało się zawołaniem naszych parafian i tym zawołaniem pozdrawiamy wszystkich.