31.05.2021r.
Wspólnota FZŚ z naszej parafii wraz z opiekunem o. Markiem Sendorem OMFConv, uczestniczyła w sobotę, 29.05.2021, w dniu skupienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy parafii św. Antoniego w Nowej Soli. Oprócz naszej wspólnoty i oczywiście miejscowej, w tym wydarzeniu wzięły również udział wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z parafii św. Jadwigi z Zielonej Góry, z Głogowa i Żar.

Spotkanie modlitewne rozpoczęła Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił o. S. Glista OMFConv. Po Eucharystii o. Stanisław wygłosił także konferencję, przybliżając postać św. Józefa, patrona roku. Podkreślił jego gotowość na Boże wezwania, zdolność do zmiany swych życiowych planów, według Bożej woli, jego wierność Ojcu Najwyższemu i wielką odpowiedzialność za rodzinę, za Jezusa i Maryję. 
Po krótkiej przerwie zgromadziliśmy się ponownie w świątyni na pół godzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Po niej odśpiewana została Litania Loretańska oraz na zakończenie odmówiliśmy Koronkę do Siedmiu Radości NMP.

Ten wspólnotowy czas przeżyty w duchu modlitwy napełnił uczestników tego spotkania wdzięcznością za jubileusz 800-lecia FZŚ oraz nadzieją, iż międzypokoleniowy strumień bogactwa franciszkańskich darów 
i charyzmatów nadal jest żywy w sercach gorliwych tercjarzy. Każdy z obecnych został obdarowany okolicznościowym kubkiem i pięknym obrazkiem Matki Najświętszej w otoczeniu świętych franciszkańskich.