03.06.2021r.
Dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała zgromadziła nas wokół Chrystusowego ołtarza, byśmy po raz kolejny w naszym życiu mogli uczestniczyć w Wielkiej Tajemnicy naszej wiary, byśmy jeszcze raz mogli być na uczcie w wieczerniku wraz z apostołami i Jezusem. Zgromadziła nas wokół Chrystusowego ołtarza w dziękczynieniu Jezusowi za tak wspaniały dar, jakim jest Jego pozostanie wśród nas pod postaciami chleba i wina. To dzień dziękczynienia za pokarm naszych dusz, to dzień dziękczynienia za Jego obecność w Najświętszej Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie. A procesja z Chrystusem niesionym w dłoniach kapłana poprzez ulice naszej parafii była przypomnieniem się Pana wszystkim. Była ona świętym pochodem, który nikogo nie wyklucza i wszystkim błogosławi.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział w dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy wszystkim wspólnotom za przygotowanie ołtarzy. Słowa wdzięczności składamy policji, harcerzom, służbie liturgicznej, szafarzom, lektorom, panu organiście. Dziękujemy także parafianom za uporządkowanie terenu wokół naszej kaplicy i dostarczanie brzózek do udekorowania ołtarzy i terenu wokół kaplicy. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego przeżycia dzisiejszej uroczystości Bożego Ciała w naszej parafii. Niech Pan Wam błogosławi.
 
OO. Franciszkanie