Niedziela
7:00; 8:30; 10:00; 11:30 (dzieci); 13:00; 18:00
(lipiec - sierpień: 19.00)

Dni powszednie
7:30; 18:00

Pogrzebowe
w dniu pogrzebu o godz. 8:30

Pierwsze piątki miesiąca
dla dzieci i młodzieży
18:00