REACJA Z WIOSENNEJ SESJI PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII ŚW. FRANCISZKA

Po Mszy św. o godz. 18.00, w dniu 12 lutego 2019 roku, zebrała się Parafialna Rada Duszpasterska na swojej wiosennej sesji. Po wspólnej modlitwie sekretarz p. Dariusz Świdkiewicz odczytał sprawozdanie z ostatniego spotkania. Zostało ono przyjęte i podpisane. Proboszcz przedstawił program spotkania, po dyskusji podjęto decyzje:

 1. Omówienie wizyty duszpasterskiej: Czas rekolekcji – uwzględniono sugestie parafian, aby zaczynać w weekendy, wieczorne msze św. z konferencjami o godz. 19.00. To będzie już realizowane w czasie misji parafialnych. Dzieci na Mszach św. – są wielkim skarbem i świadczą o żywotności Kościoła. Mamy wspierać rodziców, uzbroić się w cierpliwość i ufać mądrości rodziców którzy w sytuacjach trudnych poradzą sobie. Zawsze jest też do dyspozycji zakrystia kościoła, gdzie można wejść z dzieckiem. Zachęcamy do udziału we Mszy św. dla dzieci o godz. 11.30, starszych prosimy aby wtedy korzystali z innych Mszy św. Sposób kolędy, jaki był ostatnio zaproponowany, jest dobry i praktyczny. Warto kontynuować taki sposób kolędowania.

2. Sprawy związanych z budową, a także wyposażenie otrzymane z Niemiec (ławki, Droga Krzyżowa, wyposażenie zakrystii), list dziękczynny przygotują: Krystyna Mądry i Kazimierz Pydyniak.

3. Post. Drogę Krzyżową w piątki po Mszy św. o godz. 8.00 prowadzić będą grupy parafialne, informacja na tablicach ogłoszeń.

4. O godz. 17.15 – dla dorosłych – prowadzi kapłan. 

5. Droga Krzyżowa ulicami parafii – 12.04.2019 godz. 19.00 ( trasę przygotuje p. Kazimierz Pydyniak), rozważania czytają grupy parafialne.

6. Sprzątanie generalne wokół kościoła 13.04.2019.

7. W Wielkim Poście wprowadzamy nabożeństwa pokutne we środy po Mszy św. o godz. 18.00 z możliwością spowiedzi.

8. Triduum paschalna: pomoc w przygotowaniu;

 • Ciemnica – przygotuje Rycerstwo Niepokalanej
 • W. Czwartek – jubileusz 25-lecia kapłaństwa o. Piotra P.
 • N. Palmowa i W. Piątek – czytanie Męki Pańskiej, inne: program liturgiczny przygotowują: Pydyniak Kazimierz i Roman Pernal

9. 20.06.2019 – czwartek – Boże Ciało – procesja eucharystyczna będzie na terenie naszej parafii. Trasę przygotuje Domowy Kościół. Za poszczególne ołtarze odpowiadają: 1. Ołtarz – FZŚ, RN, Caritas; 2. Ołtarz – Fraternia Franciszkańska; 3. Ołtarz – Żywy Różaniec; 4. Ołtarz – w budowanym kościele – Domowy Kościół.

10. Sprawy z odpustem i jubileuszem parafii:  będzie oddzielne spotkanie, wyłoniono grupę przygotowawczą: Wojciech Wekwert, Nadzieja Jaworska, Krystyna Mądry, Roman Pernal, Szostak Sylwia, Kiślak Elżbieta, Prakseda Gramza.

Spotaknie zakończono modlitwą i błogosławieństwem o. proboszcza.


Relacja ze spotkania Parafialnej Rady Ekonomicznej

Wiosenne spotkanie odbyło się 11 lutego 2019 roku. Po wspólnej modlitwie sekretarz p. Rafał Bagiński odczytał ostatnie sprawozdanie, które zostało przyjęte i podpisane. Proboszcz przedstawił następujące sprawy nad którymi dyskutowano:

 • W dniu 08 i 11 lutego przywiezionych zostało 47 ławek, wyposażenie zakrystii oraz 14 stacji drogi krzyżowej z niemieckiego kościoła p. w. Św. Józefa z Gerven, który został zlikwidowany. Zostały wewnętrzne drzwi wahadłowe i inne drobiazgi.
 • Wieża kościelna została w całości zamontowana, została także całkowicie spłacona m.in. z datków z kolędy. Trwają prace związane z kryciem zwieńczenia blachą miedzianą. Jednocześnie wykonywane są schody stalowe na wieżę.
 • W dalszym ciągu wykonywana jest izolacja górnej części kościoła.
 • Po wykonaniu wieży tj. obiciu blachą można będzie zdemontować rusztowanie i przystąpić do wykonania łącznika pomiędzy kościołem a klasztorem.
 • Na dzień dzisiejszy budowa nie jest obciążona żadnym długiem.
 • Ojciec Stanisław przedstawił sprawozdanie finansowe budowy. Roczny koszt prac budowlanych nie wliczając koszty pracowników wynoszą ą około 800 tyś. zł. Jest to szacunkowy koszt porównywalny do kosztów z lat poprzednich.
 • Konieczna była wymiana pieca w kościele. Dotychczasowy piec nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Nowy piec został zakupiony w wysokości 4,5 tyś. zł.
 • Doświadczenia ostatnich tygodni wymusza wykonanie ogrodzenia oraz zamknięcia terenu wokół klasztoru.
 • W tym roku konieczne będzie sprzątanie kościoła przed Wielkanocą. Odbędzie się w dniu 13.04.2019 roku. Konieczne jest umycie okien. Problemem corocznym jest frekwencja sprzątających.
 • Droga Krzyżowa ulicami miasta odbędzie się w dniu 12.04.2019. w tym roku zmieniona zostanie trasa procesji.
 • W okresie Wielkiego Postu nie będzie rekolekcji. W środy Wielkiego Postu zorganizowane zostaną Nabożeństwa Pokutne po mszy świętej wieczornej.
 • Ojciec Stanisław zaproponował aby ciemnicę wykonali parafianie.
 • W Wielki Czwartek odbędzie się jubileusz o. dr Piotra Paradowskiego z okazji 25-lecia kapłaństwa.
 • Boże Ciało odbędzie się 20 czerwca. Ojciec Stanisław proponuje aby nieco zmienić dotychczasową trasę procesji.
 • W czasie Odpustu Parafialnego odbędzie się msza w nowym kościele. Zostali zaproszeni Franciszkanie dotychczas pracujący w naszej parafii ( 47).
 • Chcemy uszanować i wyrazić wdzięczność tym którzy są związani z naszą parafią, prośby aby wydobywać z pamięci takie osoby i  zgłosić u proboszcza.
 • Misje parafialne w tym roku rozpoczną się 11, a zakończą się 17 października o godzinie 19.    Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem o. proboszcza.