RELACJA Z JESIENNEJ SESJI PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ I PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ

PARAFII ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W ZIELONEJ GÓRZE

Z DNIA 10.09.2019 R.

 

Po Mszy św. o godz. 18.00 w refektarzu klasztornym zebrali się przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej parafii św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze. Obecni byli także ojcowie katecheci: o. Dariusz i o. Arkadiusz, ekonom: o. Witold i br. Szymon odbywający praktykę w naszej parafii. Na początku gościliśmy także p. Krzysztofa Króla z Gościa Niedzielnego, przygotowującego materiał do gazety o naszej parafii.

  1. Po modlitwie, sekretarz p. Dariusz Świdkiewicz odczytał sprawozdanie z wiosennej sesji Rady Parafialnej, sprawozdanie przyjęto. Pan Rafał Bagiński natomiast odczytał sprawozdanie z wiosennego spotkania Rady Ekonomicznej, sprawozdanie zostało przyjęte i podpisane.

 

  1. Proboszcz przedstawił plan spotkania, i tak:

- omówiono sprawy związane z uroczystościami odpustowymi i 20-tej rocznicy istnienia parafii, które odbędą się 6.10.2019 roku. Zaproponowano przebieg liturgii i odpowiedzialnych. Za sklepik odpowiada Żywy Różaniec i Grupa Misyjna, za organizację namiotu, i ugoszczenia ciastem i kawą odpowiada Fraternia Franciszkańska, ciasta przygotują parafianki z grup parafialnych i nie tylko. Jest także apel, aby nasi parafianie przyjęli na nocleg gości, naszych ojców do swoich domów. Ci którzy zechcą przyjąć gości, niech zgłoszą swój adres i telefon w zakrystii kościoła.  

- misje parafialne rozpoczną się 11 października 2019. Są zaproszenia i jest apel, aby z tymi zaproszeniami dotrzeć do jak największej grupy naszej parafii. Będą także plakaty informujące o tym wydarzeniu na mieście. 13 października, w niedzielę o godz. 19.30 odbędzie się procesja różańcowa w intencji naszej parafii w ramach misji. Zostanie także wymieniony krzyż misyjny, który zostanie poświęcony na zakończenie misji. Ze starego krzyża zrobiony zostanie mniejszy, jako pamiątka historyczna. Jest także zachęta, aby wpisywać dary duchowe do specjalnie przygotowanej księgi, wyłożonej w kaplicy Matki Bożej.

 

 

 

 

  1. Omówiono sprawy związane z budową kościoła:

- w okresie wakacyjnym uporządkowano teren wokół kaplicy, wymieniono ogrodzenie, powiększono plac przed kaplicą, podbito deskami dach kaplicy, wykonano prace przy głównym wejściu do kościoła.

- po ostatniej wizytacji naszych przełożonych w czerwcu tego roku, po rozmowach z kierownikiem budowy p. Wacławem, zostaliśmy zobligowani do podjęcia działań aby jak najszybciej zabezpieczyć dach kościoła i obić go blachą miedzianą, tak by nie uległ zniszczeniu. Papa , która w tej chwili chroni, nie wytrzyma zbyt długo, tym bardziej, że dach ma okrągły kształt i pojawiają się rozdarcia, co będzie narażało na przedostawanie się wody i niszczenie odeskowania i izolacji.  Ponieważ koszt wykonania tych robót to ponad 700 tys, dyskutowaliśmy w jaki sposób można takie fundusze zabezpieczyć. Gdyby, każdy kto przychodzi do naszego kościoła wyłożył ok. 500 zł to, zabezpieczyło by te prace. Parafianie nie są zamożni, choć mają ogromne serce i życzliwość. Pojawiła się propozycja wzięcia kredytu w banku, ale na takowy musimy uzyskać pozwolenia biskupa i przełożonych zakonnych, a do tego potrzeba jest także zgoda Rady Parafialnej. W związku z tym, po dyskusjach w głosowaniu przy 22 głosach na „tak” i 2 głosach ‘wstrzymujących” postanowiono, iż proboszcz podejmie starania i rozeznania w celu uzyskania takiego kredytu. Na jakich warunkach i jakiej umowie, zdecydujemy na specjalnym spotkaniu Rady Parafialnej.

- Sprawy nowego roku duszpasterskiego, przygotowania do Bożego Narodzenia zostaną podjęte na listopadowym spotkaniu Rady Parafialnej.

 

  1. Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem o. proboszcza Stanisława.