Relacja ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy parafii św. Franciszka w Zielonej Górze

          Spotkanie odbyło się we czwartek, 13 września 2018 roku, po Mszy św. wieczornej w refektarzu klasztornym. Po modlitwie i odczytaniu relacji z wiosennego spotkania (16.04.2018) podjęliśmy dyskusję w następujących kwestiach:

  1. 23.09.2018 – odbędzie się niedziela misyjna w naszym kościele, przyjedzie o. Darek Gaczyński, delegat prowincjała odpowiedzialny za misje w naszej prowincji. Grupa misyjna po przewodnictwem p. Zofii Kempki zorganizuje zbiórkę ofiar, będzie także stoisko z pamiątkami misyjnymi. P. Zofia poinformowała także o adopcji dziecka w Ugandzie jakiej podjęła grupa misyjna.

 

  1. Odpust parafialny w dniu 7.10.2018, niedziela. Za organizację loterii ( losy to cegiełki na budowę kościoła) odpowiadają: K. Mądry, E. Pydyniak, R. Pernal; za namiot ze smakołykami odpowiada p. W. Wekwert; zabawy z dziećmi po Mszy św. o godz. 11.30 – Szkoła Katolicka, FZŚ zadba o nakarmienie wspólnot III Zakonu w salce katechetycznej.

 

  1. Przygotowanie do Bożego Narodzenia. Pomocą w przygotowaniu kościoła będą służyli: Fraternia Franciszkańska, p. Rafał Bagiński, p. Kazimierz Pydyniak. Za przygotowanie liturgii odpowiada p. Małgorzata Guty. Podjęto także dyskusję na temat wizyty duszpasterskiej i jeszcze raz potwierdzono, iż kapłani zapukają do tych domów, które do tej pory życzyły sobie kapłana. Inni chętni, takie pragnienie będą musieli zgłosić telefonicznie, lub w zakrystii. Wzorem lat ubiegłych, opłatki do naszych domów zaniosą harcerze.

 

  1. Jubileusz 20-lecia parafii w 2019 roku. List z zaproszeniem dla franciszkanów pracujących w parafii, a było ich 47, przygotuje p. Krystyna Mądry. Będzie przygotowana lista parafian, związanych prawie od 20 lat z naszą parafią i pomagających w jej funkcjonowaniu, aby wyrazić im wdzięczność i uszanowanie. Specjalny numer gazetki „Pokój i dobro” będzie poświęcony historii parafii, zbieramy świadectwa parafian z początków i funkcjonowania parafii. Uroczystości jubileuszowe planowane są na 6.10.2019 roku, w czasie odpustu parafialnego. Tydzień po uroczystościach rozpoczną się misje parafialne.  Na temat przygotowań i przeżycia roku jubileuszowego będzie zwołane specjalne spotkanie Rady Duszpasterskiej.

 

  1. Omówiono przebieg peregrynacji obrazu MB Łaskawej, Królowej Rodzin po naszej parafii, a także problemy i ogrom dobra jakie wyprasza Maryja, swoim czcicielom.

 

  1. W wolnych wnioskach: P. Małgorzata Guty zwróciła się z prośbą do grup parafialnych o przesyłanie materiałów do gazetki o wspólnotach, wydarzeniach. P. Krystyna Mądry zwróciła się z prośbą aby zachęcać parafian, by sprawniej podchodzili do Komunii św.

Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem o. proboszcza Stanisława.

Relacja ze spotkania Parafialnej Rady Ekonomicznej

 

         Jesienne spotkanie odbyło się 22 września 2018 roku, w sobotę przed południem. Po wspólnej modlitwie sekretarz p. Rafał Bagiński odczytał ostatnie sprawozdanie, które zostało przyjęte i podpisane. W nawiązaniu do wysłuchanego sprawozdania, proboszcz poinformował:

- o sprzedaży dźwigu, który wiele lat funkcjonował przy budowie kościoła,

- o sposobie przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej w 2019 roku: odwiedzamy tych, którzy co roku przyjmują kapłana, pozostali wiernie takie pragnie mogą zgłosić w zakrystii lub telefonicznie,

- przygotowania do zbliżającego się odpustu parafialnego i prośba o zaangażowanie się,

- ze spraw budowlanych omówił sytuację związaną z montażem kopuły wieńczącej wieżę kościoła i umieszczonej tam kapsuły czasu.

Kierownik budowy, p. Wacław poinformował o kolejnych pracach przy kościele, które rozpoczną się w najbliższym czasie, po zamontowaniu kopuły wieńczącej wieżę kościelną. Rozbiórka rusztowania, budowa przypory i łącznika pomiędzy kościołem, a klasztorem.  

         Następnie udaliśmy się na teren kościoła, aby zapoznać się z postępem prac w kościele, radni interesowali się zagospodarowaniem dolnego kościoła, oglądnęli wykonane okna. O. proboszcz przedstawił bardzo wstępne pomysły na wystój wnętrza kościoła, jak na razie dwóch artystów. Czekamy na pomysły trzeciego artysty. Wyrażono swoje opinie i uwagi. Spotkanie zakończono.

 

 

Zielona Góra, 22.09.2018