Relacja ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej,

parafii św. Franciszka w Zielonej Górze.

26.11.2019 r. - wtorek

          Po Mszy św. o godz. 18.00, w refektarzu klasztornym zebrali się radni parafialni, a także specjalnie zaproszeni nadzwyczajni szafarze Eucharystii, panowie ministranci. Obecni byli także ojcowie katecheci, br. Szymon. Spotkanie rozpoczęto modlitwą za zmarłych parafian w ostatnim roku, zmarłych z naszych rodzin i dobrodziejów. W czasie spotkania towarzyszyła nam rzeźbiona figura Matki Bożej z Kibeho, przywieziona z Ugandy.

  1. O. Stanisław po powitaniu zebranych, złożył krótką relację z wyprawy do Ugandy, a szczególnie z parafii w Kakooge, która jest pod naszą opieką.
  2. Sekretarz odczytał sprawozdanie z ostatniego spotkania Rady Parafialnej, odbytej 10.09.2019 roku. Sprawozdanie przyjęto i podpisano.  
  3. Omówiono następujące sprawy:

- nowy rok duszpasterski, który rozpocznie się 1.12.2019 roku, będzie poświęcony Eucharystii. Hasłem tego roku są słowa: „Wielka tajemnica wiary”. W tym roku w poniedziałki Msze św. w zwykłe dni będą bez grania i śpiewu, odprawiane w ciszy; czwartki eucharystyczne – kazania poświęcone Mszy św., jej przebiegu, zrozumieniu; tam gdzie to będzie możliwe, w niedziele o godz. 17.30 będziemy odprawiać wspólne nieszpory eucharystyczne. W parafii będziemy tworzyć Parafialny Zespół Liturgiczny, w skład którego wejdą nadzwyczajni szafarze, dorośli ministranci, panie, panowie, którzy zechcą zaangażować się w przygotowywanie liturgii w naszym kościele.

- w najbliższą niedzielę, 1.12. – odbędzie się kiermasz pamiątek przywiezionych z misji w Ugandzie, a także poświęcenie opłatków. Roraty tradycyjnie o godz. 6.30 rano, po południu dla dzieci. 8.12. – w niedzielę spodziewamy się św. Mikołaja, za to odpowiedzialnym będzie p. Marcin. Za liturgię Mszy św. „Pasterki” o godz. 22.00 – odpowiada grupa misyjna; o godz. 24.00 – p. Kazimierz, p. Marcin, p. Sławek; 29.12. – niedziela św. Rodziny – o godz. 13.00 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich – odpowiada Domowy Kościół.

- 5.01.2020 – niedziela – o godz. 13.00 – Msza św. z wprowadzeniem relikwii męczenników z Ugandy – przygotowujemy specjalną procesję z darami ofiarnymi – odpowiadają: grupa misyjna i Fraternia franciszkańska. Od 7.01. 2020 – rozpoczynamy kolędę tak jak w minionym roku, zmiana dotyczy soboty, iż początek kolędy o godz. 11.00.

- 12.01.2020 – wstępnie planowany jest opłatek grupa parafialnych w rezydencji naszego biskupa, o godz. 15.00. czekamy na potwierdzenie tej daty.

- o. proboszcz poinformował, iż swoją pracę jako organista chce zakończyć p. Sebastian. Jest to związane z obowiązkami, jakie ma w swoim życiu zawodowym.  

- o. proboszcz przedstawił treść listu parafianina p. Antoniego i jego propozycji przeżycia roku duszpasterskiego, treści kazań, uwag związanych z celebracją Mszy św., sprawami nagłośnienia w naszej kościele.

4. Spotkanie zakończoną modlitwą zawierzenia Matce Bożej i błogosławieństwem o. proboszcza.